Search

נתקלתם בדחיית תביעת ביטוח סיעודי? מה עושים?

האזרחים של מדינת ישראל מבוטחים באופן בסיסי על ידי הביטוח הלאומי. זהו הביטוח הבסיסי ביותר, שאמור לספק לנו סיוע במקרים שונים במהלך החיים. למרות זאת, אזרחים רבים מעדיפים לבטח את עצמם בביטוחים פרטיים, מתוך הבנה שהם יכולים לקבל שירותים טובים יותר, כיסויים רחבים יותר ופיצויים נדיבים יותר כאשר הם יזדקקו לכך. מה קורה כאשר מגיעים תביעה לקבלת ביטוח סיעודי לחברת הביטוח והיא נידחית? זה מה שעליכם לעשות.

 

ביטוח סיעודי פרטי

ביטוח דירה, ביטוח חיים, ביטוח לרכב וביטוח בריאות – אזרחים רבים מבטחים את עצמם בשלל ביטוחים פרטיים. הרעיון הוא פשוט – האזרח מבין שהוא עשוי להיקלע למצבים בעייתיים במהלך חייו, שעשויים לפגוע באופן משמעותי באורח החיים שלו, ביכולות הכלכליות שלו או במצבו הבריאותי, והוא רוצה להתכונן מראש למצבים הללו באמצעות תשלום לחברת ביטוח פרטית.

אחד הביטוחים הפרטיים שקיימים הוא ביטוח סיעודי. הביטוח הזה אמור להבטיח למבוטח שבמידה והיא יגיע למצב בו הוא זקוק לסיוע מהזולת בביצוע פעולות שונות, חברת הביטוח תספק לו פיצויים כלכליים שיאפשרו לו להתקיים וכן שירותים סיעודיים הכרחיים. הבעיה עם חברות הביטוח היא שאפשר לקבל דחייה לאחר הגשת תביעה. לכן, כדאי לכם לדעת הכל על דחיית ביטוח סיעודי.

 

קבלת דחייה וטיעונים

הגשת תביעת ביטוח סיעודי היא תהליך שמשתנה בין חברות ביטוח שונות. בכל אופן, לאחר הגשת התביעה תבחן חברת הביטוח את המקרה באופן פרטני ותחליט האם לקבל את התביעה או לדחות אותה. במצב בו חברת הביטוח דוחה את התביעה, המבוטח לא יקבל כלום.

חשוב לדעת במקרים כאלו שחברת הביטוח מחויבת לנמק את הדחייה שלה. חברת הביטוח מחויבת להוסיף נימוק כאשר היא דוחה את התביעה, המסביר מדוע הטענות שהאלה המבוטח אינן מצדיקות את הבקשה שלו. לחברת הביטוח אסור לדחות את התביעה ללא נימוק מתאים.

 

הגשת ערעור

במידה והתביעה שלכם נדחתה, אתם רשאים להגיש ערעור על ההחלטה שהתקבלה לחברת הביטוח. את הערעור ניתן להגיש עם עורך דין שמתמחה בעבודה מול חברות ביטוח. בהגשת הערעור יש להסביר מדוע אתם מערערים על ההחלטה. האם אתם מערערים עליה מכיוון שהיא לא מנומקת? האם אתם מערערים עליה מכיוון שאתם חושבים שהתקבלה החלטה שגויה? תצטרכו להסביר זאת בערעור.

 

פנייה אל עורך דין

חשוב מאוד לפנות אל עורך הדין המתאים לפני שמגישים ערעור. אם תגישו ערעור והוא ידחה, ייתכן שהביטוח שלכם לא ימומש כלל. חפשו עורך דין שמתמחה בעבודה מול חברות ביטוח ובעל ניסיון בתחום.

 

אפשרויות שונות

לעורך הדין יש אפשרויות שונות לנקיטה של פעולות שונות לאחר הדחייה, שיכולות להטות את הכף לטובתכם. הוא יכול לערער כאמור מול חברת הביטוח, אך גם להגיש ערעור אל בית המשפט. הוא יכול לבחון את הטענות של חברת הביטוח בצורה משפטית ואפילו לדאוג לתשלום רטרואקטיבי, במידה והערעור מתקבל.

ביטוח סיעודי

באותו נושא