חיפוש

מה זה בעילה אסורה בהסכמה, ומה העונש בעיני החוק?

היכרות עם האופן שבו מגדיר החוק את העבירה של בעילה אסורה בהסכמה ואת העונש בצידה יכולה לסייע ביצירת הרתעה. כמו כן, חשוב להכיר את מאפייני החוק גם אם כבר עומדים מול אישום מן הסוג הזה

החוק בישראל ובמדינות מערביות אחרות ברחבי העולם מגדיר "בעילה" בתור החדרת איבר או חפץ לאיבר המין של אישה. לעומת זאת, מצבים שבהם מתקיימים יחסי מין בהסכמה בין הצדדים אך הם אסורים על פי הדין מכונים "בעילה אסורה בהסכמה". הבחנה זו חשובה, משום שהיא מאפשרת להכיר לא רק את המאפיינים השונים של העבירה אלא גם את העונשים המוטלים בגינה.

 

הבדלים בין סוגים של בעילה אסורה בהסכמה

החשיבות של היכרות עם האופן שבו מגדיר החוק את העבירה של בעילה אסורה בהסכמה נובעת מכך שיש למעשה הבדלים בין מספר מצבים. ראשית, החוק מפריד למשל בין בעילת קטינה בגילאי 14-16 על ידי אדם שהיא אינה נשואה לו לבין בעילת קטינה בגילאי 16-18 תוך ניצול יחסי מרות, חינוך או השגחה או אפילו תוך הבטחת שווא לנישואין.

לשם השוואה, הגדרה אחרת חלה על מצב של בעילת אישה שמלאו לה 18 – אך תוך ניצול יחסי מרות בעבודה או בשירות, כמו גם עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות קשרי נישואין קיימים.

 

נקודות דמיון בין מצבי בעילה אסורה בהסכמה

כפי שאפשר ללמוד מתוך סקירה מפורטת שמופיעה כאן

https://www.dwlaw.co.il/בעילהאסורהבהסכמה/, קיימים הבדלים בין מצבי בעילה אסורה בהסכמה. מנגד, קיימת גם נקודת דמיון אחת ברורה: ההסכמה אינה נתפסת על ידי בית המשפט כאמתית כי היא ניתנה לפני גיל ההסכמה שהוא 16, או שהיא ניתנה במצב שבו על הקטינה השפעה חיצונית שלא מאפשרת לה להסכים בצורה כנה ונקייה.

חוץ מזה, כאן המקום להזכיר שגם הסכמה ליחסי מין, בנסיבות שבהן מתקיימים יחסי מרות בין הצדדים, אינה נחשבת להסכמה חופשית ולכן הם נחשבים בעילה אסורה בהסכמה. לרוב, יחסי מרות שבהם ניתן לפגוש במקרים של בעילה אסורה בהסכמה הם למשל בין מפקד לפקוד במסגרת שירות בצבא ובמשטרה, יחסים בין מנהל לכפוף בעבודה, יחסי מטפל-מטופל וכן הלאה.

 

העונש: 3-5 שנות מאסר

העונש הקבוע בחוק בגין בעילה אסורה בהסכמה עומד נכון להיום על תקופת מאסר של 3-5 שנים. זו עבירה פלילית שנחשבת חמורה ולכן העונש בגינה הוא בהתאם, מה גם שמצבים מן הסוג הזה עשויים להיתפס על ידי בית המשפט כהטרדה מינית והם חשופים לחקיקה אזרחית רחבה שבצדה פיצויים לזכות הנפגעים והנפגעות.

המסקנה מהאמור לעיל היא שכדאי לכל אזרח ואזרחית להכיר את המאפיינים השונים של בעילה אסורה בהסכמה ואת העונש בעיני החוק. כך ניתן לא רק לייצר הרתעה, אלא גם לסייע לציבור.

הבדלים בין סוגים של בעילה אסורה בהסכמה

באותו נושא