Search

במקרה של תאונת עבודה מי משלם פיצויים?

ההגדרה של תאונת עבודה היא פגיעה שהתרחשה בעבודה, בדרך אליה ובחזרה ממנה וגרמה לאי יכולת להמשיך ולעבוד באופן זמני או לצמיתות. על מנת שיהיה ניתן להמשיך ולקבל משכורת מקבלים פיצוי ממספר גורמים. המאמר יפרט מי משלם פיצויים במקרה של תאונת עבודה.

 

הגורמים מהם תקבלו פיצוי על תאונת עבודה

ישנם 3 גורמים מהם ניתן לתבוע פיצוי על תאונת עבודה: הביטוח הלאומי, תביעה נגד המעסיק או תביעה נגד הביטוח הפרטי הכולל גם ביטוח קבוצתי במקום העבודה, ביטוח מנהלים, ביטוח פנסיוני או ביטוח חיים. את התביעה מומלץ להגיש בסיוע של עו"ד תאונות עבודה.

 

פיצוי מביטוח לאומי

על פי החוק כל מבוטח, בין אם הוא שכיר או עצמאי, יכול להגיש תביעה על תאונת עבודה עד שנה מיום הפגיעה ולקבל דמי פגיעה של 75% מהמשכורת הממוצעת ששולמה לפני תאונת העבודה למשך 91 יום. במידה והנכות של הנפגע צמיתה, לאחר קבלת דמי הפגיעה ניתן להגיש תביעה לנכות צמיתה ולהמשיך לקבל קצבת נכות במידה וועדה רפואית של המוסד קובעת מעל 20% נכות או פיצוי חד פעמי.

 

פיצוי מהמעסיק

תביעה נגד המעסיק תוגש עקב התרשלותו. למשל, אם התאונה נגרמה עקב מחדל בטיחותי והמעביד לא הזהיר על המחדל, לא נקט באמצעים המוגדרים בחוק על מנת שהעובדים ילבשו מיגון מתאים או יעברו השתלמות. דוגמה לכך היא עבודה בגובה שמחייבת השתלמות ורישיון מתאים. את המעסיק ניתן לתבוע עד 7 שנים מיום הפגיעה על רשלנות ולקבל פיצוי.

 

פיצוי מהביטוחים הפרטיים

תביעה מול הביטוח הפרטי תתבצע במידה ויש ביטוח המכסה תאונות עבודה. יחד עם זאת ישנם ביטוחים פרטיים כמו ביטוח קבוצתי במקום העבודה של אובדן כושר עבודה או ביטוח חיים הכוללים סעיפים של תאונת עבודה. את הביטוח הפרטי ניתן לתבוע עד 3 שנים מיום הפגיעה.

 

כיצד מחושב הפיצוי על תאונת עבודה בביטוח הלאומי?

מעבר לדמי הפגיעה שמקבלים מהביטוח הלאומי ניתן לקבל מענק חד פעמי אם ישנה נכות של 9%-19%. במידה ויש החמרה במצב הרפואי לאחר קבלת המענק, ניתן לקבל קצבה חודשית והמענק ינוכה ממנה. את הקצבה מקבלים עד לגיל הפרישה ולאחר מכן ניתן להמשיך לקבל אותה או לקבל דמי זקנה. מלבד דרגת הנכות בחישוב הפיצוי נכנסים גם פרמטרים של הוצאות רפואיות ושיקום מקצועי כאשר הנכות היא לפחות 10%.

 

חישוב הפיצוי בתביעות פרטיות

הפיצוי של חברות הביטוח הפרטיות מגלם בתוכו גם אי יכולת לעסוק בעיסוק סביר, איבוד כושר ההשתכרות, הפסד ימי עבודה, כאב וסבל, עוגמת נפש והוצאות רפואיות. הפיצוי מחברת הביטוח של המעסיק תינתן במלואה בתנאי שחברת הביטוח לא תוכיח אשמה תורמת (חוסר זהירות של הנפגע) שתפחית את דמי הפיצוי. לסיכום, כדי שחברות הביטוח ישלמו פיצוי הוגן חשוב לערב עורך דין לתאונות עבודה.

תאונת עבודה, משלם פיצויים

באותו נושא
מסמכי משמורת משותפת
מהי משמורת משותפת?

זוגות שמחליטים להתגרש עתידים לשמוע את המונח "משמורת" מכל כיוון. שכן, מדובר בחלק בלתי נפרד מהתהליך. יצאנו לבדוק את סוגי המשמורת השונות וחזרנו עם סדרת

קרא עוד »