חיפוש

4 דרכים שונות לעריכת צוואה

היכרות עם המאפיינים השונים של צוואה בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות או בעל פה יכולה לסייע בחלוקת העיזבון

המטרה העיקרית של עריכת צוואה היא לדאוג לחלוקת עיזבון לפי רצון הנפטר בלבד.

אם למשל לא מנסחים צוואה או מאשרים אותה בצורה החוקית המותרת, המשמעות היא חלוקה של העיזבון על פי סדר דיני הירושה בלבד.

אבל אם רוצים לשנות את סדר הירושה ולחלק את העיזבון בצורה פרטנית, צריך להכיר את הדרכים השונות לעריכת צוואה.

 

צוואה בכתב יד

הדרך הכי שכיחה לערוך צוואה מבוססת על כתב יד.

זו צוואה שאמורה כולה להיות כתובה על ידי המצווה, עם חתימתו ובכתב ידו.

לפי סעיף רלוונטי בחוק הירושה, על צוואה בכתב יד לשאת את תאריך עריכתה – גם הוא בכתב היד של המצווה – כי אחרת לא יהיה לה תוקף חוקי.

 

צוואה בפני עדים

דרך אחרת לערוך צוואה היא לעשות זאת בכתב, עם תאריך ובחתימת המצווה אבל בפני שני עדים.

המטרה של שימוש בעדים היא לבסס לעומק את הדברים שכתובים בצוואה, על מנת למנוע ככל האפשר מחלוקת בשאלה כיצד יש לחלק את עזבונו של הנפטר.

יתרה על כך, הסעיף בחוק הירושה קובע שעל המצווה להצהיר בפני העדים שזו צוואתו ושעל העדים לחתום על כך שהם מאשרים שהם היו שם כאשר הצוואה נערכה.

עם זאת, חשוב לציין שצוואה בפני עדים יכולה להיות כתובה בכתב יד או להיות מודפסת – אולם החתימות של המצווה והעדים חייבות להיות בכתב יד ובמועד עריכת הצוואה בלבד ולא מאוחר יותר.

 

צוואה בפני רשות

סעיף 22 בחוק הירושה מגדיר מהי צוואה בפני רשות וכיצד ניתן לערוך אותה. על פי הסעיף בחוק, זו צוואה שנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני אחד מהגורמים הבאים: שופט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון. במידה ובוחרים לערוך צוואה כזו בעל פה, יש להקריא אותה למצווה בידי הרשות ולאחר מכן להשיג הצהרה, חתימה ואישור של הרשות על מועד עריכת הצוואה ועל הנסיבות שבהן היא ניתנה.

 

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה, שמכונה גם "שכיב מרע" , אפשרית רק במקרה והמצווה נמצא על סף מוות. צוואה בעל פה ניתן לערוך רק בפני שני עדים שמבינים את שפת המצווה, לרבות עם זיכרון דברים שכוללים את תוכן הציווי ואת התאריך והנסיבות. מטבע הדברים, צוואה בעל פה צריך לאחר מכן להפקיד אצל הרשם לענייני הירושה.

 

בנוסף

צוואה בעל פה בטלה לאחר חודש – אם למשל חלפו הנסיבות שהצדיקו את העריכה שלה.

אלו סעיפים שמאוד חשוב להכיר עוד טרם שבוחרים לערוך צוואה בעל פה והדרך לעשות את זה היא להתייעץ עם עורך דין שמכיר את התחום ובקיא בו.

באותו נושא