חיפוש

כמה עולה להגיש תביעת רשלנות רפואית

הגשת תביעת רשלנות רפואית היא צעד מתבקש, אם וכאשר יש יסוד סביר להניח שפגיעה פיזית במטופל נגרמה כתוצאה מרשלנות רפואית של הרופא או הרופאים המטפלים, ושל המוסד הרפואי שבו התבצע הטיפול הכושל שגרם לנזקים. הדבר נכון כשמדובר בתביעה בעקבות טיפול או ניתוח, ונכון שבעתיים במקרים של רשלנות רפואית בהריון או רשלנות רפואית בלידה. ככל שעבר הזמן, מתגברת המגמה של הגשת תביעות מהסוג הזה, ובמקרים רבים בצדק. עם זאת, להגשת תביעות מהסוג הזה יש גם עלויות, שמגישי התביעה אינם מודעים להן בשלבים הראשונים של התהליך. לעיתים, העלויות הללו הן גבוהות במידה כזאת, שהן עלולות להשפיע על ההתנהלות הפיננסית של התובעים. בשורות הבאות נפרט ככל שניתן את העלויות הכרוכות בהגשת תביעה בגין רשלנות רפואית, וכן אילו  דרכים, אם בכלל, קיימות להתגבר עליהן בכלל או על חלקן.

עלויות הגשת תביעת רשלנות רפואית – ממה הן מורכבות

כאמור, הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית כרוכה בעלויות. עם העלויות כאמור לעיל ניתן למנות את האגרות השונות לבית המשפט, כאשר גובה האגרה תלוי במידה רבה בבית המשפט שבו מוגשת התביעה. האגרות הללו יכולות לנוע בטווח שבין כמה מאות שקלים. ועד יותר מאלף שקלים. בנוסף לאגרות, ולעיתים לפני ששולם השקל הראשון לבית המשפט, מתבצע תהליך האיסוף של המסמכים הרפואיים הנוגעים למקרה הספציפי שבו התקיימה לכאורה רשלנות רפואית. זה המקום לציין כי החוק בישראל מחייב כל מוסד רפואי להעמיד לרשות התובע את כל המסמכים והרישומים הרפואיים הקיימים בתיק הרפואי, לרבות כאלה שעשויים לסייע לתובע בתביעה שלו. יתרה מכך – אי  מסירת המסמכים, או לחילופין העדר מסמך משמעותי שיש בו כדי לשפוך אור על המקרה, יפעל לטובת התובע. במרבית המקרים, מי שמבצע את איסוף המסמכים בפועל הוא עורך הדין של התובע, ולפיכך העלות של הפעולה הזאת תחול על התובע עצמו. מדובר גם כאן בסכום של כמה מאות שקלים, ולעיתים אף יותר מכך. (אחרי תאונת עבודה כדאי לפנות לעורך דין נזיקין).

בנוסף לאגרות ולסכומים שהוזכרו לעיל, חשוב להזכיר כאן את העלויות השונות בגין קבלת חוות דעת רפואיות. כל חוות דעת כאמור עשויה לעלות כמה אפלי שקלים – בטווח שבין 5,000 ועד 10,000 שקלים. בדיקת המסמכים לפני הגשת חוות הדעת. תעלה בסביבות אלפיים שקלים. זאת, גם אם הבודק יחליט בסיכומו של עניין שחוות הדעת מיותרת ולא תעזוק במקרה הזה.

אגרת תביעה והאם כדאי לשלם אותה

במקרים שבהם מצהיר התובע מראש על גובה הסכום שאותו הוא תובע, הוא מחויב לשלם גם אגרת תביעה, בגובה שניים וחצי אחוזים מערך התביעה. אם יזכה, יוחזר לו הסכום. אבל אם יפסיד, הסכום יחולט ולא יוחזר. לפיכך, אם גובה הפיצויים המוערך הוא כמיליון ₪, הרי האגרה לבדה תסתכם בסכום של עשרים וחמישה אלף שקלים. לא אחת קורה שבגלל האגרה הזאת, אין התובעים מצהירים מראש על גובה הסכום שידרשו וכך נמנעים למעשה מתשלום האגרה.

כל העלויות כאמור לעיל, הן העלויות המצטברות בטרם ניתן פסק דין כל שהוא בעניין. לאחר קבלת פסק הדין, יש צורך לשלם לעורך הדין את הסכום שנקבע, או אחוזים מהפיצויים, הכל על  פי הסיכומים שהושגו מרראש כבר בתחילת הדרך.

באותו נושא